with out inhibitions solves complex difficulties and automates coal mining processes enhancing the Procedure effectiveness and reliability of longwall complexes.Web-site Ping Time Remark : This is the time to secure a reply through the server that's internet hosting the website calculated by the point it will take for any packet of information to j… Read More


Niezwykle uroczystą oprawę ma pożegnanie absolwentów. Na apel zapraszani są rodzice uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, sporcie lub wyróżniających się w innych dziedzinach. Otrzymują oni z rąk dyrektora listy gratulacyjne wraz z podziękowaniem za znakomite wychowanie swoich dzieci. Najlepsi absolwenci otrzymują nagrody, d… Read More